Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 18.6.2014.

Primátor mesta
Hnúšťa

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 18. júna 2014 t.j. v stredu o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

ROZHODNUTIE O NARIADENÍ VYPRATANIA STAVBY

Mesto Hnúšťa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

Futbalový turnaj o ,, Pohár primátora mesta Hnúšťa“ 31.05.2014

Počas dní mesta Hnúšťa sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj v malom futbale. Do turnaja bolo prihlásených osem mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín A a B.

Skupina A:

Večerné pozorovanie pre verejnosť (6/2014)

astrors.sk
Dátum akcie: 
30.06.2014 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Základná umelecká škola v Hnúšti oznamuje rodičom, žiakom a všetkým záujemcom o štúdium

19. Slávnostné Mestské zastupiteľstvo a 680 rokov histórie

Devätnásty krát sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti jedenkrát v roku schádzavajú slávnostne, aby pri príležitosti Dní mesta ocenili obyvateľov mesta a jeho priaznivcov, aby sme si spoločne s našimi občanmi pripomenuli úspechy a pokrok počas trvania éry rozvoja mesta. Aj v piatok 30. mája 2014 v kinosále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského na základe uznesenia mestského zastupiteľstva boli udelené ocenenia tým, ktorí svojím konaním vošli do povedomia iných a ktorí dávajú v meste o sebe vedieť tým dobrým spôsobom.

MDD – Taekwondo klub Hnúšťa!

Medzinárodný deň detí je vzácny sviatok všetkých detí na celom svete.

Syndikovať obsah


X