Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Večerné pozorovanie pre verejnosť (6/2014)

astrors.sk
Dátum akcie: 
30.06.2014 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Základná umelecká škola v Hnúšti oznamuje rodičom, žiakom a všetkým záujemcom o štúdium

19. Slávnostné Mestské zastupiteľstvo a 680 rokov histórie

Devätnásty krát sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti jedenkrát v roku schádzavajú slávnostne, aby pri príležitosti Dní mesta ocenili obyvateľov mesta a jeho priaznivcov, aby sme si spoločne s našimi občanmi pripomenuli úspechy a pokrok počas trvania éry rozvoja mesta. Aj v piatok 30. mája 2014 v kinosále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského na základe uznesenia mestského zastupiteľstva boli udelené ocenenia tým, ktorí svojím konaním vošli do povedomia iných a ktorí dávajú v meste o sebe vedieť tým dobrým spôsobom.

MDD – Taekwondo klub Hnúšťa!

Medzinárodný deň detí je vzácny sviatok všetkých detí na celom svete.

Šťastný úsmev na tvárach detí

Dňa 02.06.2014 terénni sociálni pracovníci v spolupráci s Centrom voľného času v Hnúšti (ďalej CVČ) zorganizovali športové popoludnie pre deti zo sociálne slabých rodín a deti CVČ.

V retrospektíve do hnúšťanského detstva

V piatok 29. mája v expozičnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti sa konala vernisáž výstavy "Detstvo v Hnúšti prežité" autora Mgr. Martina Pliešovského.

Folklór sa vrátil na amfiteáter

Sobotňajšie kultúrne podujatia na dni mesta začali netradične, v ľudovom štýle. Program Z troch dolín bol akýmsi vyvrcholením česko-slovenského projektu - Kroje našich krajov.

Syndikovať obsah


X