Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}
SNP Mesta Hnúšťa

Oznámenie zámeru predať majetok mesta

V súlade so Všeobecno záväzným nariadením mesta Hnúšťa č.

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Lucia Adamovičová
Oláh Marek
Miroslav Zvara

bola na Mestský úrad v Hnúšti doručená úradna zásielka.

V Rimavskej Bani sa stretli rodáci

V predposlednú augustovú sobotu sa v jednej z najstarších obci Rimavskosobotského okresu v Rimavskej Bani uskutočnilo historický prvé stretnutie rodákov tejto obce. V najstaršej listine o osídleniach z roku 1136 sa obec nazývala Baňa. V uvedenej listine sa uvádza, že občania sa začali už v tom čase považovať za „mešťanov“, čo svedčí o tom, že obec mala charakter mestečka s väčším počtom obyvateľstva. Založili ju pravdepodobne nemeckí kolonisti – baníci, ktorí v útrobách vrchu Sinec začali ťažiť zlato a iné vzácne nerasty. Od miestnych baní sa odvodzuje aj názov obce. Obec je rodiskom básnika dramatika, redaktora a profesora česko-slovenského jazyka a literatúry na bratislavskom lýceu Juraj Palkovič.

Syndikovať obsah


Úradná tabuľa

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 30. 8. 2014 na turistický zájazd do Západných Tatier...
30.08.2014 - 04:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.08.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X