Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Stretnutie s Mikulášom s predvianočnou atmosférou

 {stretnutie-s-mikulasom.jpg} Deti, mládež a všetci tí, ktorí sa ešte stále radi vracajú v spomienkach do svojich detských čias sa dňa 15.12.2008 o 15:00 hod. v Kinosále domu kultúry mohli stretnúť so známym Mikulášom.
Toto stretnutie nebolo len o stretnutí so samotným Mikulášom, ale diváci mali jedinečnú možnosť po prvýkrát vidieť aj jeho manželku pani Mikulášovú, verného priateľa čerta, pomocnicu Snehulienku a dvoch anjelikov, ktorí prišli obdarúvať a potešiť...

FAREBNÝ SVET

 {farebny-svet.jpg} Arteterapeutické tvorivé dielne v ktorých pracujú deti so zdravotným postihnutím z DEDESA spolu s deťmi bez postihnutia, sa realizuje v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hnúšti.

Tieto aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore z Fondu Hodina deťom. Deti z DEDESA a žiaci ZUŠ v Hnúšti pod vedením Mgr.Miroslava Brača spolu vytvárajú vlastné kresbičky a maľby rôznymi technikami. Vyjadrujú tak svoje pocity, môžu uplatniť vlastnú kreativitu a tým aj rozšíriť možnosť svojej sebarealizácie.

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA

Vždy keď sa ku koncu starý rok chýli, príde k nám deťom bielovlasý starček s dlhou bradou a kožuchom. Aj tento rok sme Mikuláša túžobne očakávali v krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu.

Naša malá hviezdička - speváčka Ivonka naňho zavolala : „Počkaj, počkaj Mikuláš, chcem ísť s tebou, zaniesť radosť všetkým...“

Z rokovania Mestského zastupiteľstva 16.12.2008

 {velka-zasadacka-msu.jpg} Medzi najdôležitejšie body rokovania Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 16.12.2008 bolo schválenie zmien a doplnkov všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré bolo potrebné prijať v súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na menu euro.

Mesto Hnúšťa sa prihlásilo k etickému kódexu pre zavedenia eura, ktorým sme sa zaviazali, že nebudeme zvyšovať ceny v súvislosti so zmenou meny. Takto zodpovedne sa pristupovalo aj pri tvorbe zmien a doplnkov k VZN.

Návrh VZN o plnení povinnej školskej dochádzky

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje, že dňom 16.12.2008 je na úradnej tabuli a web. stránke mesta www.hnusta.sk v zmysle §6 ods. zákona o obecnom zriadení vyvesený

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenia
o plnení povinnej školskej dochádzky

V zmysle §6 ods.

Hnúšťa má nového riaditeľa TSM

[img_assist|nid=1200|title=|desc=|link=none|align=left|width=32|height=32]Včera krátko po pol štvrtej hodine popoludní sa rozhodlo: novým riaditeľom Technických služieb mesta Hnúšťa sa stal Ing. Miroslav Morháč.
Do výzvy na uvoľnené miesto riaditeľa TSM sa prihlásili štyria záujemcovia, avšak po oficiálnom otvorení obálok komisia posunula do výberového konania troch kandidátov, pretože jeden nespĺňal stanovené kritériá.

Návrh programového rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2009-2011

[img_assist|nid=1201|title=|desc=|link=none|align=left|width=48|height=48]Mesto Hnúšťa zavádza systém programového rozpočtovania, čo predstavuje významnú zmenu v rozpočtovom procese.

Programové rozpočtovanie zdôrazňuje orientáciu na dosahovanie cieľov ( a to už pri príprave rozpočtu) na rozdiel od klasického rozpočtovania, kde sa rozpočet zameriaval na to, aké príjmy mesto dosahuje a na aké výdavky ich použije.

Syndikovať obsah


X