Skip to Content

Blog používateľa mesto

V Rimavskej Bani sa stretli rodáci

V predposlednú augustovú sobotu sa v jednej z najstarších obci Rimavskosobotského okresu v Rimavskej Bani uskutočnilo historický prvé stretnutie rodákov tejto obce. V najstaršej listine o osídleniach z roku 1136 sa obec nazývala Baňa. V uvedenej listine sa uvádza, že občania sa začali už v tom čase považovať za „mešťanov“, čo svedčí o tom, že obec mala charakter mestečka s väčším počtom obyvateľstva. Založili ju pravdepodobne nemeckí kolonisti – baníci, ktorí v útrobách vrchu Sinec začali ťažiť zlato a iné vzácne nerasty. Od miestnych baní sa odvodzuje aj názov obce. Obec je rodiskom básnika dramatika, redaktora a profesora česko-slovenského jazyka a literatúry na bratislavskom lýceu Juraj Palkovič.

Správa o ukončených následných finančných kontrolách pre Mestské zastupiteľstvo Hnúšťa

V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 17 zákona č. 502/2001 Z. z.

Ponuka na adopciu psíka

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka psíka na adopciu.

Syndikovať obsah


X