Skip to Content

Blog používateľa mesto

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.

Dni duševného zdravia 11.9.-14.9.02014

Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do živ

Som hrdá na to, že som Hnúšťanka

Volám sa Ivana Cibuľová, mám 30 rokov, som vyštudovaná zdravotná sestra, neskôr som vyštudovala vysokú školu v odbore -sociálna práca a momentálne študujem externe v odbore ošetrovateľstvo druhú vysokú školu v Bratislave. Pochádzam z Hnúšte a v podstate som ešte úradne nahlásená trvalým bydliskom v meste Hnúšťa. Po ukončení strednej školy v Lučenci som odišla pracovať do nemocnici na chirurgiu do Bratislavy. Mojou záľubou bol od malička spev. Navštevovala som detstký spevácky zbor 8 rokov a ,,dospelácky,, spevácky zbor pod vedením Mgr. Rúfusovej.

Poďakovanie za podporu

Čas neúprosne beží a od súťaže Miss Deaf World ubehlo už pár týždňov. Keďže Tisovský mesačník mal minulý mesiac

"prázdniny", chcela by som sa v tomto čísle poďakovať tým ľuďom a inštitúciám, ktorí mi počas príprav na súťaž

pomohli ako mohli.

Ponuka na adopciu psíka

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka psíka na adopciu.

MONITOROVACIA SPRÁVA o plnení rozpočtu mesta Hnúšťa k 30. 6. 2014

Rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2014 - 2016 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti č. 425/2013 dňa 9. 12. 2013.

Školský rok 2014/2015 v CVČ v Hnúšti

Druhého septembra začal nový školský rok aj v CVČ v Hnúšti.
V tomto školskom roku pripravilo centrum pre deti a mladých ľudí bohatú ponuku pravidelnej záujmovej činnosti vo svojich záujmových útvaroch a kluboch.
Je len na Vás, či nám venujete svoju dôveru a prejavíte záujem o niektorý zo záujmových útavrov, či klubov.

Syndikovať obsah


X