Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

NA POTULKÁCH KRIVÁNSKOU MALOU FATROU

Každý trávi svoje voľné chvíle po svojom. My, milovníci prírody, návštevou našich krásnych prírodných zákutí.

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - napojenie priemyselného parku na distribučnú sieť SSE - D

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, podal dňa 20.5.2014 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „ Hnúš

Uvoľnite parkovacie miesta a miestnu komunikáciu

Vodorovne parkovanie
Dátum akcie: 
01.07.2014 - 07:00 - 16:00

Oznamujeme občanom, že dňa 1.7.2014 – utorok, bude prebiehať realizácia vodorovného dopravného značenia na ulici Klokočovej, preto žiadame občanov, aby v uvedenom termíne uvoľnili parkovacie miesta a

POZVÁNKA NA MURÁNSKY HRAD

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva dňa 28. 6. 2014 na turistický prechod SEDLO JAVORINA - MURÁNSKY HRAD - MURÁŇ

Zraz: Autobusová stanica o 6:25 hod.
Vedúci akcie: Ľ. Klimo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy: Materská škola Nábrežie Rimavy č. 447 Hnúšťa

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5

Ponuka na adopciu psíka

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka na adopciu psíka, ktorého niekto vyhodil na ceste medzi Hnúšťou a Klenovcom. Informujte sa na Msp Hnúšťa.

Veľvyslanec Tomasz Chłoń: Do Hnúšte sa čoskoro vrátim

Poľský veľvyslanec sa v Hnúšti podľa jeho slov cítil veľmi dobre. Vráti sa znova na otvorenie prevádzky poľskej firmy Versaco, ktorá v Hnúšti zamestná 60 ľudí.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.07.2014 - 23:59
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.08.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X