Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}
SNP Mesta Hnúšťa

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Ivana Moldovanova
Imrich Olah
Caderova Emilia
Katarina Skrutekova
Strelnik Igor
Smilek Jaroslav
Štrbová Elena

30. 8. 2014 - ROHÁČE /ZÁPADNÉ TATRY/

rohace
Dátum akcie: 
30.08.2014 - 04:00

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 30. 8. 2014 na turistický zájazd do Západných Tatier.

Trasa A:
Zverovka - Roháčske plesá a späť, náročná - prevýšenie 760 m /15,2 km/

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku

Mesto Hnúšťa v súlade s §-om 11 odst. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa č.

Syndikovať obsah


X