Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Školský rok 2014/2015 v CVČ v Hnúšti

Druhého septembra začal nový školský rok aj v CVČ v Hnúšti.
V tomto školskom roku pripravilo centrum pre deti a mladých ľudí bohatú ponuku pravidelnej záujmovej činnosti vo svojich záujmových útvaroch a kluboch.
Je len na Vás, či nám venujete svoju dôveru a prejavíte záujem o niektorý zo záujmových útavrov, či klubov.

Mestské zastupiteľstvo

Číslo MsZ: 
044
Dátum rokovania: 
25.08.2014 - 15:00 - 19:01

Zápis zo 44. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného 25.8.2014.

Základná umelecká škola v Hnúšti oznamuje ...

Základná umelecká škola v Hnúšti oznamuje záujemcom o štúdium, ktorí sa nestihli prihlásiť v riadnom termíne prijímacích skúšok, že majú možnosť využiť dodatočný termín.

Oznámenie zámeru predať majetok mesta

V súlade so Všeobecno záväzným nariadením mesta Hnúšťa č.

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Lucia Adamovičová
Oláh Marek
Miroslav Zvara

bola na Mestský úrad v Hnúšti doručená úradna zásielka.

V Rimavskej Bani sa stretli rodáci

V predposlednú augustovú sobotu sa v jednej z najstarších obci Rimavskosobotského okresu v Rimavskej Bani uskutočnilo historický prvé stretnutie rodákov tejto obce. V najstaršej listine o osídleniach z roku 1136 sa obec nazývala Baňa. V uvedenej listine sa uvádza, že občania sa začali už v tom čase považovať za „mešťanov“, čo svedčí o tom, že obec mala charakter mestečka s väčším počtom obyvateľstva. Založili ju pravdepodobne nemeckí kolonisti – baníci, ktorí v útrobách vrchu Sinec začali ťažiť zlato a iné vzácne nerasty. Od miestnych baní sa odvodzuje aj názov obce. Obec je rodiskom básnika dramatika, redaktora a profesora česko-slovenského jazyka a literatúry na bratislavskom lýceu Juraj Palkovič.

Turisti v Slovenskom raji

RAJ neznamená len skratku označujúcu „reštaurácie a jedálne“, ale v spojení slov Slovenský raj sa jedná o neskutočne, pre oko, dušu i srdce, pestrý prírodný raj, ktorý v sobotu 23. augusta navštívilo vyše päťdesiat turistov a milovníkov prírody z Hnúšte a blízkeho okolia.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva dňa 20. 9. 2014 na turistickú akciu CLEMENTISOVA...
20.09.2014 - 07:00
Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva dňa 27. 9. 2014 na turistický výstup "Valaská Dubová...
27.09.2014 - 05:00
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X