Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}
SNP Mesta Hnúšťa

30. 8. 2014 - ROHÁČE /ZÁPADNÉ TATRY/

rohace
Dátum akcie: 
30.08.2014 - 04:00

Klub slovenských turistov v Hnúšti Vás pozýva 30. 8. 2014 na turistický zájazd do Západných Tatier.

Trasa A:
Zverovka - Roháčske plesá a späť, náročná - prevýšenie 760 m /15,2 km/

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku

Mesto Hnúšťa v súlade s §-om 11 odst. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa č.

Turisti z nášho kraja do Slovenského raja

Klub slovenských turistov v Hnúšti vás pozýva dňa 23. augusta 2014 (sobota)
na turistický zájazd SLOVENSKÝ RAJ - GERAVY - OBČASNÝ PRAMEŇ - STRATENÁ
zraz: Nákupné stredisko o 6.00 hodine

Syndikovať obsah


X